Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

 

Aktuální Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků platný od 1.1.2020

Sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2019 Sb., ze dne 29. 11. 2019 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, s účinností od 1.1.2020
 
Sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., ze dne 30. 11. 2017 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, s účinností od 1.1.2018 (obsahuje pouze změny v seznamu uvedeném ve Sdělení ČSÚ 405/2016 Sb.)
 
Sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., ze dne 6. 12. 2016 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, s účinností od 1.1.2017