Seznam recenzentů za rok 2019

 

Kvalita časopisu závisí také na kvalitě recenzních posudků. Jsme vděční za čas, znalosti a konstruktivní připomínky poskytované našimi odbornými recenzenty. Upřímně děkujeme všem našim kolegům, kteří přispěli k časopisu tím, že poskytli kvalitně zpracované recenzní posudky

Bednářová, Hana – Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Čermák, Zdeněk – Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Daňková, Šárka – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Dzúrová, Dagmar – Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Fiala, Tomáš – Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Hašková, Hana – Sociologický ústav Akademie věd ČR
Henzlerová, Eva – Český statistický úřad
Höhne, Sylva – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Horecký, Jiří – Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Chodounská, Helena – Český statistický úřad
Chytil, Daniel – Česká biskupská konference
Klauda, Petr – Český statistický úřad
Kocourková, Jiřina – Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kraus, Jaroslav – Český statistický úřad
Křesťanová, Jana – Český statistický úřad
Kurkin, Roman – Český statistický úřad
Novotný, Josef – Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Nývlt, Ondřej – Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Ouředníček, Martin – Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Paloncyová, Jana – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Podolinská, Tatiana – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Siwek, Tadeusz – Přírodovědecká Fakulta Ostravské univerzity
Slabá, Jitka – Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Šimon, Martin – Sociologický ústav Akademie věd ČR
Šprocha, Branislav – Výskumné demografické centrum; Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied
Šveda, Martin – Geografický ústav SAV
Vopravil, Jiří – Český statistický úřad

  • Seznam recenzentů za rok 2019
  • Archiv:
  • Seznam recenzentů za rok 2018
  • Seznam recenzentů za rok 2017
  • Seznam recenzentů za rok 2016