Seznam recenzentů za jednotlivé roky

 

Seznam recenzentů za rok 2023

Kvalita časopisu závisí také na kvalitě recenzních posudků. Jsme vděční za čas, znalosti a konstruktivní připomínky poskytované našimi odbornými recenzenty. Upřímně děkujeme všem našim kolegům, kteří přispěli k časopisu tím, že poskytli kvalitně zpracované recenzní posudky.


Daňková, Šárka – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Ďurček, Pavol – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dvornáková, Táňa – Český statistický úřad
Gerbery, Daniel Inštitút pre výskum práce a rodiny
Hejzlarová, Eva – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Hojsík, Marek – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Hon, Filip – Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Horecký, Jiří – Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Chytil, Daniel Česká biskupská konference
Ivančíková, Ľudmila Štatistický úrad Slovenskej republiky
Klíma, Petr – Český statistický úřad
Klímová Chaloupková, Jana – Sociologický ústav Akademie věd ČR
Klufová, Renata – Ekonomická fakulta, Jihočeské univerzita
Koukalová, Jana Český statistický úřad
Kreidl, Martin – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Kučera, Tomáš – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kuklová, Marie – 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kurkin, Roman – Český statistický úřad
Lustigová, Michaela – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Marešová, Jarmila Český statistický úřad
Němečková, Michaela Český statistický úřad
Pištorová, Markéta
Český statistický úřad
Průša, Ladislav
– Fakulta veřejných politik Slezské univerzity, Opava
Svobodová, Kamila – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Šťastná, Anna – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Uhde, Zuzana – Sociologický ústav Akademie věd ČR
Uherek, Zdeněk – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Vozár, Ondřej – Český statistický úřad

 

  • Archiv:
  • Seznam recenzentů za rok 2023
  • Seznam recenzentů za rok 2022
  • Seznam recenzentů za rok 2021
  • Seznam recenzentů za rok 2020
  • Seznam recenzentů za rok 2019
  • Seznam recenzentů za rok 2018
  • Seznam recenzentů za rok 2017
  • Seznam recenzentů za rok 2016