Seznam ONAs (Other National Authorities)

 

Instituce

Vedoucí pracovník

Kontaktní spojení

Ministerstvo dopravy

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
ředitel odboru strategie

ludek.sosna@mdcr.cz
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Aleš Král
vedoucí oddělení statistiky a centrálního reportingu

ales.kral@mpsv.cz
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Martin Hronza
ředitel odboru ekonomických analýz

hronza@mpo.cz
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Václav Jelen
ředitel odboru informatiky a statistiky

vaclav.jelen@msmt.cz
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Ministerstvo vnitra

Ing. Vilibald Knob
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

vilibald.knob@mvcr.cz 
Náměstí hrdinů 1634/3

P.O.BOX 155
140 21 Praha 4

Ministerstvo zemědělství

Ing. Milan Schovánek
ředitel odboru účetnictví a statistiky

milan.schovanek@mze.cz
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ladislav.dusek@uzis.cz
uzis@uzis.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Celní správa České republiky

Ing. Tomáš Moudrý

t.moudry@cs.mfcr.cz
Budějovická 7
140 00 Praha 4