Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2018


SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ

SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
Regiony
Hustota obyvatel na km2, 2015 Word PDF
Celkový přírůstek obyvatel, 2015 Word PDF
Přirozený přírůstek obyvatel, 2014 Word PDF
Přírůstek obyvatelstva stěhováním, 2015 Word PDF
Hrubý domácí produkt, 2015 Word PDF
Míra ekonomické aktivity, 2015 Word PDF
Míra zaměstnanosti, 2015 Word PDF
Míra nezaměstnanosti, 2015 Word PDF
Obyvatelstvo
Podíl obyvatel s minimálně středním vzděláním, 2016 Excel PDF
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 2015 Excel PDF
Práce, sociální statistiky
Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením, 2017 Excel PDF
Průmysl, energetika, stavebnictví
Energetická náročnost hospodářství Excel PDF
Konečná spotřeba energie podle odvětví, 2016 Excel PDF
Školství, kultura, zdravotnictví
Podíl obyvatel trpících nadváhou, 2014 Excel PDF
Kuřáci, 2014 Excel PDF
Makroekonomika
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP Excel PDF
HDP na obyvatele, 2017 Excel PDF
Zahraniční obchod
Podíl vývozu zemí na světovém vývozu, 2015 Excel PDF
Podíl dovozu zemí na světovém dovozu, 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.