Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2022


Seznam grafů a kartogramů
12. Regiony (NUTS 2)
Hustota obyvatel na km2, 2019 PDF
Celkový přírůstek obyvatel, 2019 PDF
Migrační přírůstek obyvatel, 2019 PDF
Hrubý domácí produkt, 2019 PDF
Míra ekonomické aktivity, 2020 PDF
Míra zaměstnanosti, 2020 PDF
Míra nezaměstnanosti, 2020 PDF

2. Obyvatelstvo
Podíl obyvatel s minimálně středním vzděláním, 2021 Excel PDF
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 2021 Excel PDF

3. Práce, sociální statistiky
Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením, 2021 Excel PDF

5. Průmysl, energetika, stavebnictví
Energetická produktivita Excel PDF
Konečná spotřeba energie podle odvětví, 2020 Excel PDF

8. Makroekonomika
Dluh vládních institucí v % HDP Excel PDF
HDP na obyvatele, 2021 Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.