Zaostřeno na ženy a muže - 2017


Šetření MPSV
Tab. 1: Trendy sociálně politických mechanizmů ovlivňujících genderové vztahy Word PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.