Zaostřeno na ženy a muže - 2019


Vybrané výsledky z Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2018, ČSÚ
Tabulka 1: Osoby se zdravotním postižením v roce 2018 Excel PDF
Tabulka 2: Využívání pomoci jiné osoby a kompenzačních pomůcek osobami se zdravotním Excel PDF
Graf 1: Osoby se zdravotním postižením podle věkových skupin, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.