Zaostřeno na ženy a muže - 2019


Šetření Sociologického ústavu
Tab. 1: Názory mužů a žen na vybraná opatření v rodinné politice v % Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.