Setkání statistických společností

 


5. září 2008

Setkání statistických společností


4. a 5. září proběhlo v Praze, na pozvání České statistické společnosti, v pořadí již 4. setkání národních statistických společností České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Rakouska a Rumunska (tzv. „V6 regionu“). Praha se tak stala čtvrtým městem, po Budapešti, Bratislavě a Ljubljaně, kde se statistici setkali.

Setkání, které se uskutečnilo v prostorách statistického úřadu v Praze 10 - Strašnicích mělo první den na programu mezinárodní studentský workshop, kde se mladí statistici vyjadřovali k „Současným trendům ve statistice zúčastněných zemí“. Následující den se v rámci setkání delegátů jednotlivých společností diskutovalo na téma „Pozice statistiky v současné společnosti“. Za Český statistický úřad, který byl spolupořadatelem tohoto setkání, vystoupila ředitelka Sekce analýz a diseminace ing. Petra Kuncová.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • 0809StatSpol1.doc