Senioři v krajích - 2014

 
Kód: 310033-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Obálka Word PDF
Obsah Word PDF
Věková struktura, zaměstnanost a ekonomická neaktivita seniorů ve srovnání s mladší populací Word PDF
1. Věkové složení obyvatelstva
2. Zaměstnanost
3. Ekonomická neaktivita
Zdravotní stav seniorů Word PDF
1. Metodika a zdroje
2. Novotvary
3. Závislosti a další psychická onemocnění
4. Demence a Alzheimerova choroba
5. Dlouhodobé zdravotní problémy
Standardizace úmrtnosti a četnost zemřelých v krajích Word PDF
1. Standardizace úmrtnosti na standard České republiky
a) Četnost úmrtí mužů podle věku
b) Četnost úmrtí žen podle věku
c) Procentuální zastoupení zemřelých mužů
2. Četnosti zemřelých
3. Naděje dožití
Vzdělání populace 40 a víceletých Word PDF
1. Vzdělání celkového obyvatelstva 40+, porovnání let 2005 a 2012
2. Porovnání vzdělání mužů a žen 40+ v roce 2012
a) Česká republika
b) Praha
c) Ostatní kraje

Zveřejněno dne: 30.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.