Senioři v Jihomoravském kraji - 2015

 
Kód: 330151-15
Informační služby: tel: 542 528 115
E-mail: infoservisbrno@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Publikace v pdf (4,08 MB) PDF
Úvod Word PDF
Shrnutí hlavních poznatků Word PDF
1. Demografické charakteristiky populace seniorů Word PDF
2. Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů Word PDF
3. Domácnosti a bydlení seniorů Word PDF
4. Zdravotní péče Word PDF
5. Důchody a sociální služby Word PDF
6. Aktivity seniorů Word PDF
7. Institucionální péče o seniory Word PDF
Tabulková část
Kartogramy

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.