Senioři v ČR v datech - 2021

 
Kód: 310034-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marek Vojtěch Řezanka
E-mail: marek.vojtech@czso.cz

Celá publikace ke stažení (0,5 MB) PDF
Úvod PDF
Kapitoly
1. Demografické charakteristiky seniorů PDF
2. Příjmy a výdaje domácností PDF
3. Zdraví očima seniorů PDF
4. Senioři a sportování PDF
5. Úmrtí seniorů a příčiny smrti PDF
6. Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu seniorů PDF
7. Senioři na trhu práce PDF
8. Sociální zabezpečení PDF
9. Senioři jako oběti trestných činů PDF
10. Senioři a informační technologie PDF
Shrnutí PDF
Seznam grafů a tabulek PDF
Seznam autorů publikace PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.