Senioři v mezinárodním srovnání - 2017

 
Kód: 310034-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Úvod Word PDF
1. část Word PDF

1. Stárnutí obyvatelstva
2. Střední délka života (naděje dožití při narození)
3. Délka pracovního života
4. Míra zaměstnanosti mužů a žen ve věku 55-64 let
5. Vzdělání lidí v předdůchodovém věku
6. Mediánový ekvivalizovaný čistý disponibilní příjem v PPS

2. část Word PDF

7. Hranice ohrožení příjmovou chudobou
8. Jak bydlí senioři
9. Digitální dovednosti u lidí ve věku 55-64 a 65-74 let
10. Naděje dožití ve zdraví

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.