Senioři a jejich výdaje - mezinárodní srovnání - 2019

 
Kód: 310034-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (4,8 MB) ZIP
Celá publikace (3,0 MB) Word PDF
Souhrn Word PDF
1. část Word PDF

Metodika
Podíly spotřebních vydání
Potraviny a bydlení
Potraviny a nealkoholické nápoje
Bydlení, voda, energie a paliva
Zdraví
Doprava
Pošty a telekomunikace
Rekreace a kultura
Podíly ze spotřebních vydání v grafech
Standard kupní síly
Spotřební vydání penzionovaných důchodců v zemích EU v PPS
01- Potraviny a nealkoholické nápoje
 

2. část Word PDF

02 - Alkoholické nápoje a tabák
03 - Odívání a obuv
04 -  Bydlení, voda, energie a paliva
05 - Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy
06 - Zdraví
07 - Doprava
08 - Pošty a telekomunikace
09 - Rekreace a kultura
11 - Stravování a ubytování
12 - Ostatní zboží a služby
Inflace
Podíl 65 a víceletých pod hranicemi chudoby v případě neposkytnutí sociálních transferů

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.