Senioři v ČR - 2014

 
Kód: 310035-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Obálka Word PDF
Obsah
Úvod
Demografické charakteristiky seniorů Word PDF
1. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu
2. Počet vdov na 100 vdovců vybraných věkových skupin
3. Index stáří
4. Vybrané naděje dožití v ČR
Zdravotní stav seniorů Word PDF
1. Střední délka zdravého života při narození a ve věku 65 let v ČR a EU
2. Podíl pracujících osob se zdravotním postižením v populaci OZP
3. Úmrtnostní charakteristiky populace
4. Četnost úmrtí na zhoubné novotvary a nemoci oběhového systému
5. Úmrtí na nemoci oběhové soustavy a zhoubné novotvary v Evropské unii
6. Incidence a smrtnost na zhoubné novotvary podle věku a krajů
7. Úmrtnostní charakteristiky podle věku
8. Podíly sebevražd ve věku 50 a více let ze všech dokonaných sebevražd v EU
9. Počet sebevražd v průběhu let 1993 až 2013
Zdravotní služby Word PDF
1. Hospitalizovaní v nemocnicích
2. Propuštění z hospitalizace
3. Hospitalizace v LDN podle délky pobytu a věku
4. Výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho pojištěnce
5. Geriatrické služby
6. Klienti a poskytovatelé domácí zdravotní péče
Sociální služby
Údaje v této kapitole byly opraveny dne 23.2.2015
Word PDF
1. Sociální služby
2. Počet uživatelů pobytových sociálních služeb
3. Počty obyvatel domovů pro seniory
4. Počet vyplacených příspěvků na péči
5. Počet klientů pečovatelské služby
6. Počet neuspokojených žádostí o sociální služby
Práce a vzdělání Word PDF
1. Ekonomické postavení
2. Míry ekonomické aktivity
3. Postavení v zaměstnání
4. Odvětvová příslušnost zaměstnaných osob
5. Zaměstnané osoby podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání
6. Míry nezaměstnanosti podle věku
7. Úroveň vzdělání u zaměstnaných a nezaměstnaných
Mzdy Word PDF
Vzdělání
Informační technologie
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.