Senioři v České republice - 2001

 
Kód: e-4123-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1.1 Metodické poznámky
1.2 Postavení seniorů pohledem legislativy

2. Demografické a socioekonomické charakteristiky populace seniorů
2.1 Základní údaje o populaci seniorů PDF
2.2 Struktura podle pohlaví a věku PDF
2.3 Věková struktura a rodinný stav PDF
2.4 Věková struktura a nejvyšší ukončené vzdělání PDF
2.5 Věková struktura a ekonomická aktivita PDF

3. Územní rozložení populace seniorů
3.1 Senioři podle krajů a okresů PDF
3.2 Senioři podle velikostních skupin obcí PDF
4. Závěr PDF

KARTOGRAMY
Územní členění České republiky PDF
Index stáří k 1. 3. 2001 PDF
Podíl osob ve věku 60 a více let z obyvatel celkem k 1. 3. 2001 PDF
Podíl pracujících důchodců z důchodců celkem k 1. 3. 2001 PDF

PŘÍLOHY
Graf 1 Věková struktura populace seniorů v ČR k 1. 3. 2001
Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2 Důchodci ve věku 60 a více let podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.