Seminář výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR

 

Dne 18. března 2011 proběhl na půdě Technologického centra AV ČR v pořadí již druhý společný seminář ČSÚ a Technologického centra AV ČR věnovaný výzkumu, vývoji a inovacím jako klíčovým faktorům pro růst konkurenceschopnosti ČR. Zástupci ČSÚ presentovali jednotlivé statistiky vědy, technologií a inovací zaměřené zejména na výsledky výzkumu a vývoje. Zástupci Technologického centra AV ČR presentovali praktické využití statistik pro různé projekty týkající se analýzy dat (excelence ve VaV, inovační potenciál ČR).

 • Program semináře
 • Přednášky, které na semináři zazněly naleznete na následujících odkazech:
 • Přehled oficiálních statistik v oblasti vědy, technologií a inovací
  Martin Mana; ČSÚ
 • Analytické podklady pro politiku VaVaI
  Michal Pazour (TC AV ČR)
 • Bibliometrická analýza
  Jiří Vaněček (TC AV ČR)
 • Patentová statistika
  Karel Eliáš (ČSÚ)
 • Statistika o inovačních aktivitách podniků
  Václav Sojka; ČSÚ
 • Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu
  Pavla Žížalová (TC AV ČR)
 • Propojení excelence ve VaV a inovačního potenciálu
  Pavla Žížalová (TC AV ČR) ---------------------------------
 • Materiál s přehledem jednotlivých statistik vědy, technologií a inovací
 • Kontaktní osoba pro statistiky Vědy a technologií na ČSÚ:
  Ing. Martin Mana
  tel: 274 052 369
  e-mail: martin.mana@czso.cz