Sebevraždy se vymykají statistikám

 


15. září 2011

Sebevraždy se vymykají statistikám


Počet lidí, kteří o vlastní vůli ukončí svůj život, od 70. let v České republice výrazně klesá. Vloni šlo o 1 502 osoby, zatímco v 70. letech byl průměr sebevražd téměř 2 500 ročně. Přesto je možné z čísel vyčíst jednoznačnou záležitost. Tendenci ukončit vlastní život mají výrazně muži oproti ženám – víc než dvojnásobný počet mužských sebevrahů se dal jasně dokázat až do poloviny devadesátých let. Za poslední pětiletí ale došlo ke skoku – sebevraždou končí dokonce pětkrát víc mužů než žen.

Nejvíce lidí volí pro svou dobrovolnou smrt oběšením, i když ženy mají také tendenci k sebeotravám. Za poslední čtyři roky tak svůj život ukončila skoro čtvrtina sebevražedkyň, kdežto mužů ani ne sedm ze sta. Ti navíc kromě oběšení (67,4 %) volí i smrt zastřelením (11,5 %). Ta je pro ženy výjimečná.

Je třeba upozornit, že s ohledem na počet sebevražd se ze statistického hlediska jedná o „malá“ čísla, která mohou být ovlivněna náhodnými vlivy. A tak je s nimi také třeba pracovat. Od roku 2006 nezemřelo tímto způsobem v průměru v žádném kraji více než 13 lidí ze statisíc ročně.

Suchá data a falešné mýty
Podle zažitých pověr si lidé berou nejčastěji život o Vánocích nebo na podzim. To ale čísla ČSÚ nedokazují. Například v letech 2006 až 2010 byly měsíci s nejmenším počtem sebevražd září a prosinec. Dny kolem vánočních svátků jsou také ohledně sebevražd statisticky podprůměrné – zato 1. ledna se to rapidně mění.

Z historie
Data o sebevraždách se ve statistice na našem území sledují už od roku 1876. Jejich vypovídací schopnost je ovšem třeba brát s odstupem. Vzhledem k nátlaku společnosti a náboženskému cítění byla řada sebevražd (zejména na vesnicích) označena za nehody nebo přirozené úmrtí.


Kontaktní osoby:
Oddělení demografické statistiky ČSÚ
Ing. Vladimír Polášek
Tel.: 585 731 518
E-mail: vladimir.polasek@czso.cz
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Ing. Jiří Němeček
Tel.: 274 054 220
E-mail: j.nemecek@czso.cz


  • 110915-TZ_sebevrazdy.doc
  • Prezentace z tiskové konference