Sdělení ČSÚ respondentům k systému INTRASTAT

 


Sdělení ČSÚ respondentům k systému INTRASTAT

Vzhledem k přijetí novely celního zákona č. 13/1993 Sb., Český statistický úřad zrušil náhradní výkazy „INTRASTAT 1-12 Měsíční výkaz o odeslání zboží v rámci EU“ a „INTRASTAT 2-12 Měsíční výkaz o přijetí zboží v rámci EU“ v Programu statistických zjišťování na rok 2004. Tyto výkazy byly připraveny jako nouzové řešení pro případ nepřijetí novely citovaného zákona.

Provádění systému Intrastat i vzory výkazů jsou na základě ustanovení § 319 novelizovaného celního zákona stanoveny ve vyhlášce č.200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie. Vyhláška i vzory výkazů jsou k dispozici na webových stránkách ČSÚ pod odkazem INTRASTAT .

  • Poprijet.doc