Sdělení Českého statistického úřadu k veřejné zakázce Generální dodavatel informačních technologií pro SLDB

 

17. prosince 2009

Sdělení Českého statistického úřadu k veřejné zakázce
Generální dodavatel informačních technologií pro SLDB


V návaznosti na tisková sdělení a prohlášení 1. místopředsedy ČSÚ Jiřího Křováka ze dne 3. a 4. prosince 2009 vydává Český statistický úřad k veřejné zakázce Generální dodavatel informačních technologií pro SLDB následující sdělení:

Dne 17. prosince 2009 byl ukončen interní audit zadávacího řízení veřejné zakázky Generální dodavatel informačních technologií pro SLDB s výsledkem zjištění, že zadavatel (ČSÚ) postupoval dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními směrnicemi ČSÚ.

Dne 15. prosince 2009 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele (ČSÚ), učiněných ve veřejné zakázce „Generální dodavatel informačních technologií pro SLDB“. V tomto řízení ÚOHS vydal předběžné opatření, kterým zadavateli ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Tímto opatřením ÚOHS reagoval na žádost ČSÚ, jejímž obsahem byl podnět na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve výše specifikované veřejné zakázce a na informace uvedené v tisku.

Další postup ČSÚ v případě této veřejné zakázky bude vycházet, tak jak deklaroval 1. místopředseda úřadu Jiří Křovák, z rozhodnutí ÚOHS po ukončení správního řízení.

  • TZ0917.doc