Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 27. června 2006 o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)

 


358

S d ě l e n í

Českého statistického úřadu

ze dne 27. června 2006

o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem
podle účelu (CZ-COPNI)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2006 vydání úprav a změn ke Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen „klasifikace CZ-COPNI), kterou Český statistický úřad zavedl sdělením ze dne 18. prosince 2003, s účinností od 1. ledna 2004.
Přehled úprav a změn v klasifikaci CZ-COPNI je uveden v příloze tohoto sdělení. Úplné platné znění klasifikace CZ-COPNI včetně upravených vysvětlivek bude uvedeno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz a bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu.


Předseda
Ing. F i s c h e r, CSc. v. r.