Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)

 


Sdělení
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI )

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen „klasifikace CZ- COPNI“).

Klasifikace CZ-COPNI je shodná s Klasifikací služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 9. srpna 2000 (uveřejněno v částce 89/2000 Sb.).

Platné znění klasifikace CZ-COPNI je k dispozici v knižní i elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese /csu/czso/klasifikace_sluzeb_neziskovych_instituci_slouzicich_domacnostem_-cz_copni- . Publikace je k dispozici i na adrese: SIAK, s.r.o., Boženy Němcové 451, 760 01 Zlín.


Předseda
Ing. F i s c h e r, CSc. v. r.