Sčítání lidu se týká i cizinců

 

18. března 2021  

Při Sčítání 2021 mají povinnost se sečíst také všichni cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března, přítomní na území České republiky.  

Sčítání se tak dotkne skoro 635 tisíc osob s cizím státním občanstvím s výjimkou diplomatů a těch, kteří budou v České republice pobývat méně než 90 dnů. Formulář tedy nemusí vyplňovat zahraniční turista ani příbuzný, který je zde na návštěvě po dobu kratší tří měsíců. Naopak například zahraničního studenta programu Erasmus se již sčítání týká. 

Sčítání proběhne primárně online. „K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která bude od 27. března dostupná ke stažení na Google Play či App Store, lze použít platné osobní doklady vydané Českou republikou cizincům,“ říká Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Mezi tyto doklady patří např. dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince. Je také možné použít elektronickou identitu nebo datovou schránku fyzické osoby. Sčítací formulář může za cizince vyplnit i jiná osoba ze společné domácnosti, která zná informace pro osobní část formuláře.  

„Kromě češtiny je elektronický sčítací formulář dostupný i v sedmi dalších jazycích, konkrétně v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Jednotlivé jazykové verze lze při vyplňování formuláře kdykoliv snadno měnit,“ uvádí Marek Rojíček, předseda ČSÚ. Listinné formuláře jsou k dispozici pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře či na všech kontaktních místech sčítání však budou pro zájemce připraveny tištěné překlady, které poslouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině. Už nyní je možné se podívat na jazykové mutace na stránkách www.scitani.cz. Opět jsou k dispozici verze v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.  

Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje od 12. března Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. Na kontaktní centrum je ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

Údaje ze sčítání lze využít k analýze nejen migračních procesů, ale třeba také pro přípravu podkladů k projektům integrace cizinců. Podle Eurostatu mělo v roce 2017 ze zemí EU nejvyšší podíl cizinců Lucembursko, kde tvořili 48 % obyvatelstva. V Lichtenštejnsku pak byl podíl cizinců zhruba 33 %, ve Švýcarsku byl cizincem každý čtvrtý, zatímco v Rumunsku a Litvě tvořili cizinci méně než 1 % obyvatel. Česko se s necelými 5 % nacházelo pod unijním průměrem. 

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář, a to od 17. dubna do 11. května.

Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního prostředí. Od roku 1990 zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními principy práce ČSÚ jsou: Nezávislost, Nestrannost, Objektivita, Přesnost a spolehlivost, Všem stejné informace ve stejný čas, Ochrana důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří tak podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.

 

Kontakt:  
Jolana Voldánová 
 
tisková mluvčí Sčítání 2021

+420 704 659 357  
jolana.voldanova@scitani.cz  
 

 

  • csu_tz210318_scitani_2021_scitani_lidu_se_tyka_i_cizincu.docx
  • Vyjádření Roberta Šandy, ředitele odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)