Sčítání lidu, domů a bytů - dojížďka a vyjížďka - k 1.3.2001

 
Kód: e-4122-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
Metodické poznámky PDF
1. Vyjížďka do zaměstnání PDF
1.1 Rozsah vyjížďky a struktura podle prostorového typu
1.2 Vývoj rozsahu, struktury a intenzity vyjížďky
1.3 Vyjížďka podle pohlaví, věku a vzdělání
1.4 Vyjížďka podle odvětví
1.5 Frekvence vyjížďky
1.6 Vyjížďka podle času stráveného cestou
1.7 Vyjížďka podle dopravních prostředků
1.8 Směrové proudy a centra dojížďky
1.9 Bilance dojížďky a vyjížďky
1.10 Obsazená pracovní místa
1.11 Preference v mezikrajské vyjížďce
2. Vyjížďka do škol PDF
2.1 Rozsah vyjížďky a struktura podle prostorového typu
2.2 Vývoj rozsahu vyjížďky
2.3 Vyjížďka podle pohlaví a věku
2.4 Frekvence vyjížďky
2.5 Vyjížďka podle času stráveného cestou
2.6 Vyjížďka podle dopravních prostředků
2.7 Směrové proudy a centra dojížďky
2.8 Bilance dojížďky a vyjížďky
2.9 Preference v mezikrajské vyjížďce
3. Vyjížďka celkem PDF
3.1 Rozsah vyjížďky a struktura podle prostorového typu, frekvence a dopravních prostředků
3.2 Směrové proudy a centra dojížďky
3.3 Bilance dojížďky a vyjížďky
Závěr PDF

Tabulková příloha
Tab. č.1 Dojížďka do zaměstnání za rok 2001 Excel PDF
Tab. č.2 Vyjížďka do zaměstnání za rok 2001 Excel PDF
Tab. č.3 Dojížďka do škol za rok 2001 Excel PDF
Tab. č.4 Vyjížďka do škol za rok 2001 Excel PDF
Tab. č.5 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do a z okresu v ČR za roky 1980, 1991 a 2001 Excel PDF
Tab. č.6 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání za vybrané obce za roky 1980, 1991 a 2001 Excel PDF
Tab. č.7 Dojížďka a vyjížďka do škol za vybrané obce za roky 1991 a 2001 Excel PDF
Tab. č.8 Vybrané proudy meziobecní dojížďky do zaměstnání a do škol za roky 1980, 1991 a 2001 Excel PDF

Grafická příloha
Graf č. 1 Struktura vyjížďky do zaměstnání podle prostorových typů vyjížďky – kraje JPG
Graf č. 2 Struktura vyjížďky do zaměstnání podle prostorových typů vyjížďky – okresy JPG
Graf č. 3 Podíl vyjížďky žen na celkové vyjížďce z obce do zaměstnání JPG
Graf č. 4 Podíl vyjížďky osob do 30 roků věku na celkové vyjížďce z obce do zaměstnání JPG
Graf č. 5 Podíl denní vyjížďky na celkové vyjížďce z obce do zaměstnání JPG
Graf č. 6 Podíl vyjížďky s délkou cesty nad 45 minut na celkové vyjížďce z obce do zaměstnání JPG
Graf č. 7 Podíl vyjížďky automobilem vč. kombinací na celkové vyjížďce z obce do zaměstnání JPG
Graf č. 8 Obsazená pracovní místa na 1 000 zaměstnaných osob JPG
Graf č. 9 Obsazená pracovní místa na 1 000 zaměstnaných osob (v obcích do 2 tis. obyvatel) JPG
Graf č. 10 Obsazená pracovní místa na 1 000 zaměstnaných osob (ve městech nad 10 tis. obyvatel) JPG
Graf č. 11 Mezikrajové proudy celkové dojížďky (nad 10 tis., 6-10 tis., 3-6 tis. a 1,5-3 tis. osob) JPG
Graf č. 12 Preference mezikrajské dojížďky do zaměstnání JPG
Graf č. 13 Preference mezikrajské vyjížďky do zaměstnání JPG
Graf č. 14 Struktura vyjížďky do škol podle prostorových typů vyjížďky – kraje JPG
Graf č. 15 Struktura vyjížďky do škol podle prostorových typů vyjížďky – okresy JPG
Graf č. 16 Podíl vyjížďky s délkou cesty nad 45 minut na celkové vyjížďce z obce do škol JPG
Graf č. 17 Saldo dojížďky a vyjížďky do škol na 1 000 žáků, studentů a učňů s trvalým pobytem v okrese JPG
Graf č. 18 Preference mezikrajské dojížďky do škol JPG
Graf č. 19 Preference mezikrajské vyjížďky do škol JPG
Graf č. 20 Přepočtené mezikrajské proudy dojížďky do zaměstnání JPG
Graf č. 21 Přepočtené mezikrajské proudy dojížďky do škol JPG

Zveřejněno dne: 02.08.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.