Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Středočeský kraj - 2001

 
Kód: e-13-2130-03
Informační služby: tel: 274 054 175
E-mail: infoservisstc@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Slavníková
E-mail: jana.slavnikova@czso.cz


Zveřejněno dne: 31.12.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.