Sčítání lidu 2021 hledá logo

 

15. října 2018

Český statistický úřad vypsal soutěž na vytvoření značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Veřejná soutěž vypsaná ve spolupráci s Unií grafického designu je dvoukolová a anonymní. Návrhy bude ČSÚ přijímat do 12. listopadu.

Podmínky soutěže Český statistický úřad zveřejnil na svém webu. Základem vizuálního stylu bude značka a logotyp, které se stanou hlavními jednotícími prvky komunikační kampaně připravovaného Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2021).

Značka jako grafický symbol by měla vyjadřovat užitečnost a přínos sčítání. V občanech má vzbudit pozitivní postoje k samotnému sčítání, ale také je motivovat k účasti a k výběru elektronického vyplnění dotazníků,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Logotyp se bude skládat ze slovního spojení „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“ nebo ze zkrácené verze „SLDB 2021“. Barevnost značky a logotypu není ničím omezena. Značka i logotyp by měly být použitelné společně i samostatně. Musí být jednoduché, lehce zapamatovatelné, nezaměnitelné s jinými značkami a dobře čitelné při zpracování různými technologiemi a v různých velikostech.

Sčítání je největší statistické zjišťování, které se provádí jednou za deset let. Jsou při něm sbírány údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení a struktuře domovního a bytového fondu na území celého státu.

Údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 budou stejně jako při posledním sčítání v březnu 2011 dostupné široké veřejnosti na webových stránkách, v publikacích i v otevřeném formátu. Od roku 1869, kdy v tehdejším Rakousko-Uhersku proběhlo první moderní sčítání lidu, bude šetření v roce 2021 již patnáctým sčítáním lidu na území našeho státu. Sčítání je v České republice připravováno v návaznosti na příslušné mezinárodně platné dokumenty OSN a EU.

Soutěžní návrhy bude posuzovat a vyhodnocovat porota tvořená zástupci ČSÚ (Marek Rojíček, Petra Kuncová, Michal Novotný) a externími odborníky (Pavel Hrach, Lumír Kajnar, Filip Blažek, Věra Marešová).

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz181015_scitani_lidu_2021_hleda_logo.docx