Sčítají se i Češi v zahraničí

 

2. dubna 2021

Povinnost sečíst se mají i občané České republiky, kteří žijí v zahraničí, ale mají na našem území trvalý pobyt. Od začátku sčítání se jich sečetlo již několik tisíc.

Formuláře nám přicházejí z celého světa. Od Čechů žijících v zahraničí jsme zatím obdrželi přes 24 tisíc vyplněných sčítacích formulářů. Nejvíce z Velké Británie, Německa, Spojených států a Slovenska,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Povinnost sečíst se má každý občan České republiky, který má na našem území trvalý pobyt. Nezáleží na tom, kde ve světě žije či zda má i jiné než české občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Sčítání se netýká pouze těch občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený.

Ze zahraničí je možné se sečíst pouze prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Buď na webu www.scitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání21. K přihlášení do formuláře lze použít platné osobní doklady vydané Českou republikou, bankovní či elektronickou identitu nebo datovou schránku nepodnikající fyzické osoby.

Dotazník, který je připraven pro občany České republiky žijící v zahraničí, neobsahuje otázky na bydlení. Pokud český občan sdílí v zahraničí domácnost s cizincem, který nemá v Česku trvalý ani přechodný pobyt nad 90 dnů, nemusí být tento cizinec uváděn v seznamu osob v domácnosti ani nemá povinnost vyplnit sčítací formulář.

Sčítání je unikátním zdrojem umožňujícím zmapovat rozsah stěhování, které probíhá nejen uvnitř našeho území, ale také mezi Českou republikou a zahraničím. Z dalších zjišťovaných charakteristik lze dovodit, o které typy domácností se v rámci migrace jedná. To je důležité například pro ministerstvo školství, které se podílí na péči o české školy v zahraničí nebo pro ministerstva zahraniční a kultury při podpoře krajanských spolků.

I Češi žijící v zahraničí mohou využít rozsáhlé informační podpory, ať už na webu www.scitani.cz, nebo v Kontaktním centru Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 22 hodin včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách (+420) 840 30 40 50 a (+420) 253 253 683. Na kontaktní centrum je ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

Sčítací formuláře odevzdané ze zahraničí 

 

Kontakt:
Jolana Voldánová

tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

  • csu_tz210402_scitani_2021_cesi_v_zahranici.docx
  • Vyjádření předsedy ČSÚ Marka Rojíčka
    (soubor mp3)