Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2016


S. Produkce odpadů
Tab. S.1 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2015 Excel PDF
Graf S.7 Produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele v Karlovarském kraji a v ČR v letech 2001 až 2015 PNG

Zveřejněno dne: 03.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.