Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2016


S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Tab. S.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2015 Excel
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2015 Excel
Tab. S.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2015 Excel
Tab. S.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2015 Excel
Tab. S.6 Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.7 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.12 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2015 Excel
Tab. S.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 Excel
Tab. S.14 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2015 Excel

Kartogramy a kartodiagramy
Živě narození ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Zemřelí ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Přirozený přírůstek obyvatel ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Přírůstek obyvatel stěhováním ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Věková struktura dětí ve SO ORP Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.