Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2019


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Zlínského kraje
Tab. R.1 Vybrané údaje o SO ORP ve Zlínském kraji k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel ve SO ORP v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva ve SO ORP v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.4 Počet narozených ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.5 Počet zemřelých ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel ve SO ORP podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty podle právních forem ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů v SO ORP Zlínského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.