Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. čtvrtletí 2019


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Královéhradeckého kraje
Tab. R.1 Vybrané údaje o SO ORP Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel v SO ORP Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva v SO ORP Excel PDF
Tab. R.4 Narození v SO ORP Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí v SO ORP Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel v SO ORP podle pětiletých věkových skupin Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost v SO ORP Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty v SO ORP - podle právních forem Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty v SO ORP - podle převažující činnosti Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty v SO ORP - podle kategorie počtu zaměstnanců Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty v SO ORP - podle institucionálních sektorů Excel PDF
Tab.R.12 Počet dokončených bytů v SO ORP Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení v SO ORP Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v SO ORP Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.