Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2018


S. Nezaměstnanost
Tab. S.1 Počet dosažitelných uchazečů a míra nezaměstnanosti v obcích Karlovarského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. S.2 Uchazeči o zaměstnání podle věkové struktury, vzdělanostní struktury a podle doby evidence v letech 2013 až 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.