Registr ubytovacích zařízení (RUZ) - Metodika

 

Registr ubytovacích zařízení je veden na ČSÚ pro účely šetření v hromadných ubytovacích zařízeních. Výsledky z tohoto šetření slouží zpětně pro aktualizaci tohoto registru. Registr slouží pouze pro statistické účely a obsahuje aktuální a historický přehled hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) na území ČR. Jiná ubytovací zařízení (tzv. individuální) nejsou zařazována. Každému HUZ je přiřazen unikátní identifikační kód tzv. pagina.

ČSÚ dává k dispozici uživatelům aplikaci, ve které lze získat přehled o hromadných ubytovacích zařízeních v ČR. Seznam ubytovacích zařízení (https://vdb.czso.cz/huz/index.jsp) se zobrazuje pro úroveň okresu a obce, které jsou dostupné buď přes interaktivní mapu ČR, nebo přes seznamy krajů a okresů, uvedené pod mapou. Pro rychlý přístup slouží také vyhledávač s automatickou nabídkou odpovídajících území a názvů ubytovacích zařízení. Stačí začít psát začátek názvu území nebo zařízení, a pak si vybrat přímo z nabízených položek. V rámci územních celků se nabízejí pouze takové, ve kterých existuje aspoň jedno ubytovací zařízení evidované v této databázi. Od června 2020 je seznam všech hromadných ubytovacích zařízení zpřístupněn i ve strojově čitelném formátu pomocí odkazu CSV nebo XLSX na hlavní stránce aplikace.

Ambicí tohoto projektu je poskytnutí přehledu o hromadných ubytovacích zařízeních, o kterých má ČSÚ nějakou informaci (minimálně adresu a kapacitu) ke konkrétnímu datu (uvedeno na úvodní stránce databáze dole). Informace získané ze zveřejněného seznamu mohou uživatelé využít nejen pro analytické účely související s podnikatelskými záměry či při zvažování změn v regionálních územních plánech, ale také pro orientaci při hledání ubytování o dovolené.

Zároveň si ČSÚ od zveřejnění seznamu slibuje zpětnou vazbu v podobě doplnění chybějících, např. nově vzniklých ubytovacích zařízeních nebo zanesení informace o změně provozovatele u stávajících zařízení. Doplňující informace je možné zadat do formuláře na adrese https://vdb.czso.cz/huz/form.jsp.

Z důvodu ochrany individuálních údajů ve smyslu Zákona o státní statistické službě je kapacita ubytovacích zařízení (počet pokojů a počet míst pro stany a karavany) uváděna v intervalech. V případě počtu pokojů se jedná o skupiny: 10 a méně, 11 až 50, 51 až 100, 101 a více. V případě počtu míst pro stany a karavany jsou intervaly rozděleny na: 10 a méně, 11 až 50, 51 až 100, žádné.

Seznam je průběžně a pravidelně aktualizován jednou za čtvrt roku, vždy ke konci konkrétního čtvrtletí nebo v případě podstatných změn ve své struktuře.

Seznam od dubna 2021 obsahuje také zařízení, kterým byla dlouhodobě pozastavena činnost, např. z důvodu rekonstrukce, prodeje, pandemie Covid-19 nebo přechodného ubytovávání osob za účelem zaměstnání. U těchto zařízení se předpokládá obnovení provozu po vypršení termínu pozastávky.

Počty zařízení v jednotlivých verzích aktualizace mohou být významně odlišné díky zakládání nových zařízení nebo vyřazování těch v cestovním ruchu již neaktivních.