Růst výdajů na výzkum a vývoj zpomalil

 

21. 10. 2021

Výdaje na výzkum a vývoj v Česku  dosáhly v roce 2020 rekordních 113,4 miliard korun, výrazně se však zpomalilo tempo jejich růstu. Nárůst počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji se téměř zastavil.

Po roce 2016 se v Česku výrazně zvyšovaly výdaje na výzkum a vývoj. Každoročně rostly v průměru o více než 10 procent. Absolutně pak z 80,1 miliard v roce 2016 na 111,6 miliard v roce 2019. Vysoké tempo růstu se v roce 2020 udržet nepodařilo. V roce 2020 výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 1,8 mld. Kč, což znamenalo méně než 2% meziroční nárůst.

S ohledem na probíhající pandemii koronaviru byl rok 2020 ve znamení hospodářské recese. „Kvůli poklesu výkonu české ekonomiky v loňském roce se výdaje na výzkum a vývoj ve vztahu k HDP dostaly v roce 2020 na rekordních 1,99 %. Česko se tak přiblížilo průměru Evropské unie, který se v posledních letech pohybuje těsně nad hranicí 2 % HDP,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V minulém roce šlo do výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu rekordních 38,6 mld. Kč, o 10 mld. Kč více než před pěti lety. V letech 2015 až 2020 investoval stát do výzkumu a vývoje celkem 200 miliard korun a podílel se tak z jedné třetiny na financování výzkumu a vývoje v Česku. Většina státních prostředků směřovala do výzkumu prováděného ve veřejném sektoru. Výzkum a vývoj v podnicích podpořil stát obdobnou částkou jako v roce 2019, tj. 4,7 mld. Kč.

Nejvíce prostředků na výzkum a vývoj se v Česku vynakládá v podnicích, a to především v automobilovém průmyslu a v oblasti ICT. V roce 2020 bylo v podnicích na jejich výzkumnou a vývojovou činnost vynaloženo celkem 69,1 miliard. „Částku vyšší než 500 milionů korun vynaložilo vloni na výzkum a vývoj na území Česka 26 podniků, z nichž 21 bylo pod zahraniční kontrolou,“ upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti.

Na konci minulého roku ve výzkumu a vývoji působilo 118 tis. pracovníků, kteří se této činnosti věnovali na plný či částečný úvazek. Meziročně došlo k nárůstu o 1 %. Necelých 30 % pracovníků výzkumu a vývoje u nás tvoří ženy. V rámci EU27 patříme spolu s Nizozemskem, Německem a Rakouskem dlouhodobě mezi státy s nejnižším podílem žen na pracovnících výzkumu a vývoje. Ve veřejném sektoru má více než 60 % výzkumníků doktorské vzdělání. Naopak v podnicích má doktorát 5 % výzkumných a vývojových pracovníků. „Přibližně desetina výzkumníků v podnicích a na vysokých školách jsou zahraniční pracovníci, na Akademii věd tvoří cizinci dokonce jednu čtvrtinu výzkumníků,“ doplňuje Marek Štampach z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Více informací naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
 

Kontakt:
Tomáš Chrámecký

Odbor komunikace ČSÚ

T
274 052 765 | M 737 280 892
E
tomas.chramecky@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tk_vav_tz.docx
  • Prezentace z tiskové konference
  • Vyjádření Martina Many, ředitele odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
    (soubor m4a)
  • Vyjádření Marka Štampacha z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ
    (soubor m4a)