Růst ekonomického výsledku zemědělství pokračoval

 

12. března 2021

Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2020 meziročně vzrostl o 2,8 % na 17,7 mld. Kč. Hodnota produkce zemědělského odvětví se zvýšila o 4,1 % na 147,0 mld. Kč zejména díky růstu rostlinné produkce o 6,8 %. Živočišná produkce naopak klesla o 0,4 %.

Rostlinná produkce v roce 2020 dosáhla hodnoty 85,3 mld. Kč. Nejvýznamněji byly zastoupeny obiloviny (38,8 %) a technické plodiny (23,5 %). I přes pokles cen u téměř všech obilovin vyjma pšenice dosáhla hodnota produkce obilovin 5,7% meziročního nárůstu, a to především díky dobrým sklizním. Sklidilo se také více vína, luskovin, brambor, zeleniny, řepky a kukuřice na zeleno a siláž. Nižší byla úroda chmele a cukrové řepy.

Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2019 snížení o 0,4 %. Nižší meziroční index produkce o 3,1 % vykazuje produkce zvířat, kde byl nejvýraznější pokles zaznamenán u skotu (−4,2 %) a drůbeže (-4,1 %). U obou těchto komodit došlo ke snížení výroby i ceny. Naopak rostoucí tendenci měla produkce vajec (+3,8 %) a mléka (+1,4 %).

Mezispotřeba se zvýšila o 1,6 % na 97,5 mld. Kč. Z největší části je tvořena krmivy a spotřebou energií a maziv. „Na straně nákladů dosáhly v roce 2020 rekordních hodnot náhrady zaměstnancům, které oproti předchozímu roku vzrostly o 4,8 % na 34,0 mld. Kč. Rekordní byl též růst pachtovného a nájemného, a to o 2,0 % na 8,0 mld. Kč,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

V roce 2020 vývoj ukazatele hrubé přidané hodnoty činil 49,4 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 9,5 %. Vliv na hospodářský výsledek zemědělství má také objem vyplacených podpor. V roce 2020 dosáhl objem vyplacených ostatních dotací na výrobu výše 32,8 mld. Kč.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz210312_rust_ekonomickeho_vysledku_zemedelstvi_pokracoval.docx
  • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
    (soubor mp3)