Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU

 
Kód: 062026-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Martin Mana
E-mail: martin.mana@czso.cz

Všechna data publikace (2,1 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení Word PDF
Úvod Word PDF
Kapitola A ICT infrastruktura Word PDF
Kapitola B Domácnosti a ICT Word PDF
Kapitola C Jednotlivci a ICT Word PDF
Kapitola D Podniky a ICT Word PDF
Kapitola E Veřejná správa a ICT: eGovernment Word PDF
Kapitola F ICT ve vzdělávání a digitální dovednosti Word PDF
Kapitola G Zdravotnictví a ICT: eHealth Word PDF

Zveřejněno dne: 26.09.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.