Rozšíření publikovaných statistik v odvětví obchodu a služeb

 

8. června 2021

Český statistický úřad již od roku 2000 zveřejňuje index tržeb ve službách ve stálých cenách. Na základě Nařízení EU 2152/2019 o podnikových statistikách, které letos nabylo účinnosti, bude ČSÚ nově publikovat též index produkce služeb (ISP).

Ukazatel index produkce služeb se od ukazatele index tržeb ve službách ve stálých cenách liší použitým váhovým schématem. Zatímco index tržeb (v běžných i stálých cenách) pro tvorbu vyšších agregací používá jako váhy tržby bazického roku, index produkce jako váhy používá přidanou hodnotu. V praxi to znamená, že na nejpodrobnější úrovni jsou index tržeb i index produkce shodné, liší se při tvorbě vyšších agregací z důvodu rozdílných vah jednotlivých komponent.

 

 

  • sluzby_rozsireni_publikovanych_statistik_.docx