Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR - 2001

 
Kód: e-4120-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1 Úvod
2. Rozmístění obyvatelstva
2.1. Rozmístění obyvatelstva v letech 1961-1991
2.2. Rozmístění obyvatelstva v letech 1991-2001
3. Velikostní struktura obcí
3.1. Velikostní struktura obcí v roce 2001
3.2. Vývoj velikostní struktury obcí v letech 1991-2001
4. Velikostní struktura základních sídelních jednotek v letech 1980-2001
5. Městské obyvatelstvo v letech 1961-2001
6. Vývoj obyvatelstva ve městech v letech 1961-2001
7. Závěr

KARTOGRAMY
Kart. 1 Absolutní a relativní vývoj počtu obyvatel v letech 1961-1991 PDF
Kart. 2 Absolutní a relativní vývoj počtu obyvatel v letech 1991-2001 PDF
Kart. 3 Průměrná velikost obce k 1. 3. 2001 PDF
Kart. 4 Podíl obyvatel žijících v obcích s méně než 2000 obyvateli k 1. 3. 2001 PDF
Kart. 5 Podíl obyvatel žijících v obcích s 2000-4999 obyvateli k 1. 3. 2001 PDF
Kart. 6 Podíl obyvatel žijících v obcích s 5000-9999 obyvateli k 1. 3. 2001 PDF
Kart. 7 Podíl obyvatel žijících v obcích s více než 10000 obyvateli k 1. 3. 2001 PDF

TABULKOVÁ PŘÍLOHA
Tab. 1 Vývoj obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1961-2001 Excel PDF
Tab. 2 Podíl obyvatelstva ve velikostních skupinách obcí podle okresů v roce 2001 Excel PDF
Tab. 3 Vývoj obyvatelstva podle velikostních skupin obcí v krajích ČR v letech 1991-2001 Excel PDF
Tab. 4 Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v období 1991-2000 Excel PDF
Tab. 5 Pohyb obyvatelstva podle krajů a velikostních skupin obcí v období 1991-2000 Excel PDF
Tab. 6 Počet základních sídelních jednotek podle jejich velikosti za kraje a okresy v roce 2001 Excel PDF
Tab. 7 Velikostní struktura základních sídelních jednotek v krajích ČR v roce 2001 Excel PDF
Tab. 8 Vývoj městského obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1991-2001 Excel PDF
Tab. 9 Vývoj počtu obyvatel ve městech v letech 1961-2001 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.