Rozdíly mezi daty zveřejňovanými Českým statistickým úřadem a Eurostatem - Demografie

 

Demografie

V oblasti demografie může nastat situace, kdy se data publikovaná Eurostatem odlišují od údajů zveřejňovaných ČSÚ. Příčinou jsou metodické rozdíly, což se týká zejména definice středního stavu obyvatelstva, který se dále používá k výpočtu relativních údajů. K dalším rozdílům dochází v důsledku skutečnosti, že Eurostat zahrnuje celý nedopočet sčítání lidu do migrace. Z tohoto důvodu vznikají diference také v tabulkách týkajících se přírůstku stěhováním. Odlišná je rovněž metodika výpočtu úmrtnostních tabulek.

Migrace a azyl

Eurostat získává data nejen od ČSÚ, ale i od Ministerstva vnitra ČR. Důvodem vzniku diferencí v datech je metodický rozdíl, který je ČSÚ znám, a o kterém už MV ČR vyrozuměl. Ministerstvo totiž poskytuje data o všech cizincích s platným pobytem v ČR (podle údajů Cizinecké a pohraniční policie), zatímco ČSÚ se snaží přiblížit k požadované definici dlouhodobě pobývajících cizinců (skutečná či očekávaná délka pobytu delší než jeden rok). Proto ČSÚ do roku 2004 včetně dodával údaje o počtech cizinců, kteří na území ČR pobývali po dobu delší než jeden rok, a od roku 2005 data za všechny cizince kromě osob pobývajících v ČR na víza s platností delší než 90 dní (s platností do jednoho roku, bez možnosti prodloužení víza). Vznikající rozdíl je od roku 2005 možné přesně vyčíslit a tabulka, ze které je rozdíl patrný, je každoročně zveřejňována v publikaci Cizinci v ČR. Záleží pak na tom, zda Eurostat ve svých databázích zveřejní údaje, poskytnutá ČSÚ nebo Ministerstvem vnitra ČR. Ve druhém případě dochází z výše uvedených důvodů ke vzniku diferencí.