Rozdíly mezi kraji ČR - vývoj a příčiny (analytická sonda) - 1995 - 2007

 
Kód: e-1382-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miloslav Chlad Ph.D.
E-mail: miloslav.chlad@czso.cz

Úvod Word PDF
1. Ekonomická východiska Word PDF
2. Rozdíly v ekonomické výkonnosti krajů Word PDF
3. Rozdíly v odvětvové struktuře ekonomiky krajů Word PDF
4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) Word PDF
5. Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) – rozdíly mezi kraji Word PDF
6. Multikriteriální hodnocení krajských disparit Word PDF
6.1. Použitá metoda
6.2. Výsledky hodnocení
7. Celkové shrnutí Word PDF
7.1. Základní vývojové tendence ČR
7.2. Diferencovaný vývoj ekonomiky v krajích
7.3. Rozdíly mezi kraji v tvorbě a užití produktu
7.4. Faktory mezikrajské diferenciace
7.5. Společensko ekonomický rámec diferenciace krajů
7.6. Kraje ČR na počátku roku 2009
Celá publikace, Word 1,7MB, PDF 420kB Word PDF

Zveřejněno dne: 16.03.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.