ROS-IAIS

 

  • Co je ROS-IAIS?
    • ROS-IAIS (integrovaný agendový informační systém ROS) je centrální webové řešení připravované v gesci ČSÚ, které poskytne editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační systém. ROS-IAIS bude editorům ROS nabízen bezplatně, zaručí potřebnou ochranu vedených údajů a k jeho využití postačí připojení na internet.
  • Kdy se vyplatí využívat ROS-IAIS?
    • ROS-IAIS se doporučuje využívat, pokud agenda nemá vlastní informační systém pro evidenci osob, nebo pokud přímé napojení na systém základních registrů není efektivní z důvodu malého množství evidovaných osob a malé frekvence prováděných změn. ROS-IAIS lze také použít jako dočasné řešení, které umožní odsunout úpravu vlastních informačních systémů na pozdější období.
  • Počítá se s vypracováním uživatelských manuálů pro ROS-IAIS?
    • Ano, v rámci přípravy ROS se počítá s vypracováním uživatelských manuálů, které budou součástí systému ROS-IAIS ve formě interaktivního průvodce.
  • Kde najdu další informace o ROS-IAIS?
odkaz na www.strukturalni-fondy.cz loga partnerů redesignu