ROS-IAIS 2020+

 

Název projektu: ROS-IAIS 2020+

Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/22_09/0000009

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2021

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu: 13 000 000,00 Kč (bez DPH)

Příspěvek ČSÚ: 2 256 198,00 Kč

Program: Národní plán obnovy

Pilíř: 1 Digitální transformace

Komponenta: 1.2 Digitální systémy veřejné správy

Reforma/Investice: Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Vlastník komponenty: Ministerstvo vnitra ČR

Popis projektu:

ROS-IAIS (integrovaný agendový informační systém ROS) je centrální webové řešení v gesci ČSÚ, které poskytuje vybraným editorům ROS nástroj pro zápis osob a změn referenčních údajů bez nutnosti využívat k těmto účelům vlastní informační systém.

Cílem projektu bude změna uživatelského rozhraní a rozšíření funkcionalit pro administraci a podporu aplikace ROS-IAIS tak, aby se zjednodušily a sjednotily postupy vedoucí k zápisu, opravě, odstranění nebo aktualizaci vedených osob, omezila variabilita stávající funkcionality, zajistilo automatické provedení aktualizací RUIAN na základě plánované úlohy a vytvořil průvodce na podporu práce méně zkušených uživatelů. Dále se předpokládá doplnění údajů ROS-IAIS o nově vedené referenční údaje ROS.

Výše uvedené úpravy zvýší motivaci uživatelů ROS-IAIS aktualizovat a využívat referenční údaje základních registrů a zároveň zvýší kvalitu dat vedených v ROS.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Nástroje pro oživení a odolnost EU (viz. https://www.planobnovycr.cz/).