Rodiny se závislými dětmi - 2001

 
Kód: e-4124-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF

Kartogramy
Podíl rodin se závislými dětmi z celkového počtu cenzových domácností k 1. 3. 2001 PDF
Podíl rodin se závislými dětmi z celkového počtu rodinných domácností k 1. 3. 2001 PDF

Tabulková příloha
Tab. 1 Rodinné domácnosti se závislými dětmi v letech 1961 – 2001 Excel PDF
Tab. 2 Rodinné domácnosti se závislými dětmi podle počtu závislých dětí a velikostních skupin obcí v letech 1991 a 2001 Excel PDF
Tab. 3 Rodinné domácnosti se závislými dětmi podle druhu domácnosti a počtu závislých dětí v jednotlivých krajích České republiky v letech 1991 a 2001 Excel PDF
Tab. 4 Rodinné domácnosti se závislými dětmi podle hlavních charakteristik a okresů ČR k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5 Rodinné domácnosti se závislými dětmi podle druhu domácnosti a podle způsobu ubytování a spolubydlících jednotlivců k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 6 Rodinné domácnosti se závislými dětmi podle národnosti osoby v čele a národnosti manželky /družky/ a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 7 Rodinné domácnosti se závislými dětmi podle náboženského vyznání osoby v čele rodiny a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 8 Úplné rodiny se závislými dětmi podle věku manžela (druha) a podle nejvyššího ukončeného vzdělání manžela (druha) a manželky (družky) a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 9 Úplné rodiny se závislými dětmi podle věku manželky (družky) a podle nejvyššího ukončeného vzdělání manžela (druha) a manželky (družky) a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 10 Úplné rodiny se závislými dětmi podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manžela (druha) a podle věku manžela (druha), ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manželky (družky) a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 11 Úplné rodiny se závislými dětmi podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manželky (družky) a podle věku, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání manželky (družky) a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 12 Rodinné domácnosti se závislými dětmi bydlící v bytech podle druhu domácnosti a počtu závislých dětí, podle počtu obytných místností v bytě a kategorie bytu a podle právního důvodu užívání bytu k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 13 Rodinné domácnosti se závislými dětmi podle ekonomické aktivity osoby v čele a velikosti a kategorii bytu k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 14 Rodinné domácnosti se závislými dětmi bydlící mimo byty podle způsobu bydlení, ekonomické aktivity rodičů resp. osoby v čele rodiny a vzdělání osoby v čele rodiny a podle druhu domácnosti a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 15 Rodinné domácnosti podle počtu a věku dětí a podle typu domácnosti a ekonomické aktivity manželů resp. partnerů k 1. 3. 2001 /podle metodiky Eurostatu/ Excel PDF

Zveřejněno dne: 01.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.