Ročenka statistiky trhu práce - 2009

 
Kód: e-3111-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Dalibor Holý
E-mail: dalibor.holy@czso.cz

Publikace ke stažení ZIP

Analytická část
Předmluva Word PDF
1. Vývoj ekonomické aktivity Word PDF
2. Vývoj zaměstnanosti Word PDF
3. Nezaměstnanost a volná pracovní místa Word PDF
4. Mzdy a úplné náklady práce Word PDF

Tabulková část
Tab. 1.1 Obyvatelstvo dle věkových skupin (2002-2008) Excel PDF
Tab. 1.2 Obyvatelstvo dle věkových skupin v krajích ČR v roce 2008 Excel PDF
Tab. 1.3 Obyvatelstvo ve věku 15 let a více dle hlavních oborů vzdělání (2002-2008) Excel PDF
Tab. 1.4 Věková struktura obyvatelstva ve věku 15 let a více dle nejvyššího dosaženého vzdělání (2002-2008) - celkem Excel PDF
Tab. 1.5 Věková struktura obyvatelstva ve věku 15 let a více dle nejvyššího dosaženého vzdělání (2002-2008) - muži Excel PDF
Tab. 1.6 Věková struktura obyvatelstva ve věku 15 let a více dle nejvyššího dosaženého vzdělání (2002-2008) - ženy Excel PDF
Tab. 1.7 Věková struktura obyvatelstva ve věku 15 let a více dle ekonomického postavení (2002-2008) - celkem Excel PDF
Tab. 1.8 Věková struktura obyvatelstva ve věku 15 let a více dle ekonomického postavení (2002-2008) - muži Excel PDF
Tab. 1.9 Věková struktura obyvatelstva ve věku 15 let a více dle ekonomického postavení (2002-2008) – ženy Excel PDF
Tab. 1.10 Věková struktura obyvatelstva ve věku 15 let a více dle ekonomického postavení v krajích ČR v roce 2008 - celkem Excel PDF
Tab. 1.11 Ekonomické postavení obyvatelstva ve věku 15 let a více dle nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR (2002-2008) – celkem Excel PDF
Tab. 1.12 Ekonomické postavení obyvatelstva ve věku 15 let a více dle nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR (2002-2008) – muži Excel PDF
Tab. 1.13 Ekonomické postavení obyvatelstva ve věku 15 let a více dle nejvyššího dosaženého vzdělání v ČR (2002-2008) - ženy Excel PDF
Tab. 1.14 Ekonomicky neaktivní osoby ve věku 15 a více let podle jejich obvyklého ekonomického postavení v ČR (2002-2008) Excel PDF
Tab. 1.15 Ekonomicky neaktivní osoby ve věku 20-64 let podle jejich obvyklého ekonomického postavení v ČR (2002-2008) Excel PDF
Tab. 2.1 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním v krajích ČR Excel PDF
Tab. 2.2 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle pětiletých skupin Excel PDF
Tab. 2.3 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle odvětví pracoviště Excel PDF
Tab. 2.4 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle klasifikace zaměstnání (KZAM) Excel PDF
Tab. 2.5 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle nejvyššího dosaženého vzdělání a věkových skupin - celkem Excel PDF
Tab. 2.6 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle nejvyššího dosaženého vzdělání a věkových skupin – muži Excel PDF
Tab. 2.7 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle nejvyššího dosaženého vzdělání a věkových skupin - ženy Excel PDF
Tab. 2.8 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle postavení v zaměstnání a věkových skupin - celkem Excel PDF
Tab. 2.9 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle postavení v zaměstnání a věkových skupin - muži Excel PDF
Tab. 2.10 Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle postavení v zaměstnání a věkových skupin - ženy Excel PDF
Tab. 2.11 Vývoj počtu osob s druhým zaměstnáním v krajích ČR Excel PDF
Tab. 2.12 Vývoj počtu osob s druhým zaměstnáním podle pětiletých skupin Excel PDF
Tab. 2.13 Vývoj počtu osob s druhým zaměstnáním podle odvětví pracoviště Excel PDF
Tab. 2.14 Vývoj počtu osob s druhým zaměstnáním podle klasifikace zaměstnání (KZAM) Excel PDF
Tab. 2.15 Vývoj míry zaměstnanosti podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - celkem Excel PDF
Tab. 2.16 Vývoj míry zaměstnanosti podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - muži Excel PDF
Tab. 2.17 Vývoj míry zaměstnanosti podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - ženy Excel PDF
Tab. 2.18 Vývoj míry ekonomické aktivity podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - celkem Excel PDF
Tab. 2.19 Vývoj míry ekonomické aktivity podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - muži Excel PDF
Tab. 2.20 Vývoj míry ekonomické aktivity podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - ženy Excel PDF
Tab. 2.21 Vývoj míry nezaměstnanosti podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - celkem Excel PDF
Tab. 2.22 Vývoj míry nezaměstnanosti podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - muži Excel PDF
Tab. 2.23 Vývoj míry nezaměstnanosti podle věkových skupin, úrovně vzdělání, oblastí a krajů - ženy Excel PDF
Tab. 2.24 Počet obvykle a skutečně odpracovaných hodin v týdnu podle druhu úvazku a postavení v zaměstnání v letech 2006-2008 Excel PDF
Tab. 2.25 Počet obvykle a skutečně odpracovaných hodin v týdnu podle druhu úvazku a odvětví (OKEČ) v roce 2008 Excel PDF
Tab. 2.26 Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-64 a 55-64 let v členských zemích EU – celkem Excel PDF
Tab. 2.27 Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-64 a 55-64 let v členských zemích EU – muži Excel PDF
Tab. 2.28 Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-64 a 55-64 let v členských zemích EU – ženy Excel PDF
Tab. 2.29 Počet podnikatelů bez a se zaměstnanci a jejich podíl na celkové zaměstnanosti v členských zemích EU ve 4. čtvrtletí 2008 - celkem Excel PDF
Tab. 2.30 Počet podnikatelů bez a se zaměstnanci a jejich podíl na celkové zaměstnanosti v členských zemích EU ve 4. čtvrtletí 2008 - muži Excel PDF
Tab. 2.31 Počet podnikatelů bez a se zaměstnanci a jejich podíl na celkové zaměstnanosti v členských zemích EU ve 4. čtvrtletí 2008 - ženy Excel PDF
Tab. 2.32 Podíl počtu pracujících na částečný úvazek na celkové zaměstnanosti v členských zemích EU - celkem Excel PDF
Tab. 2.33 Podíl počtu pracujících na částečný úvazek na celkové zaměstnanosti v členských zemích EU – muži Excel PDF
Tab. 2.34 Podíl počtu pracujících na částečný úvazek na celkové zaměstnanosti v členských zemích EU - ženy Excel PDF
Tab. 2.35 Podíl počtu zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou Excel PDF
Tab. 3.1 Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst podle krajů Excel PDF
Tab. 3.2 Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání (stav k 31.12.) - celkem Excel PDF
Tab. 3.3 Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání (stav k 31.12.) - muži Excel PDF
Tab. 3.4 Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání (stav k 31.12.) - ženy Excel PDF
Tab. 3.5 Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání (stav k 31.12.) Excel PDF
Tab. 3.6 Míra registrované nezaměstnanosti podle krajů ČR v letech 2002 až 2009 (stav k 31.12.) Excel PDF
Tab. 3.7 Přírůstky a úbytky počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst a míry nezaměstnanosti v období prosinec 2008 až červen 2009 Excel PDF
Tab. 3.8 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v ČR a ostatních členských zemích EU Excel PDF
Tab. 3.9 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti ČR ve srovnání s průměry EU Excel PDF
Tab. 3.10 Míra volných pracovních míst v ČR podle odvětví (OKEČ) v letech 2005 - 2008 Excel PDF
Tab. 3.11 Míra volných pracovních míst v ČR podle zaměstnání (KZAM) v letech 2005 - 2008 Excel PDF
Tab. 3.12 Míra volných pracovních míst ve státech EU - srovnání let 2005 a 2008 Excel PDF
Tab. 4.1 Průměrné hrubé měsíční mzdy, indexy - přepočtené počty Excel PDF
Tab. 4.2 Průměrné hrubé měsíční mzdy, indexy - fyzické osoby Excel PDF
Tab. 4.3 Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2002 - 2008 v třídění podle odvětví (OKEČ) Excel PDF
Tab. 4.4 Struktura zaměstnanosti a mzdy za rok 2008 v odvětvích (OKEČ), porovnání zdrojů Excel PDF
Tab. 4.5 Podíly zaměstnanců, placený čas a mzdy za rok 2008 v třídění podle krajů Excel PDF
Tab. 4.6 Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy Excel PDF
Tab. 4.7 Ukazatele mzdové diferenciace a kvantily za roky 2002 – 2008 Excel PDF
Tab. 4.8 Vývoj mezd mužů a žen v letech 2002 – 2008, Distribuce mezd mužů a žen v roce 2008 Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 16.07.2010) Excel PDF
Tab. 4.9 Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2002 - 2008 v třídění podle věku a pohlaví zaměstnanců Excel PDF
Tab. 4.10 Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2002 - 2008 v třídění podle vzdělání a pohlaví zaměstnanců Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 16.07.2010) Excel PDF
Tab. 4.11 Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2002 - 2008 v třídění podle zaměstnání (KZAM) a pohlaví zaměstnanců Excel PDF
Tab. 4.12 Průměrné hrubé roční mzdy v roce 2006 ve státech EU Excel PDF
Tab. 4.13 Průměrné hrubé roční mzdy v roce 2006 ve státech EU podle odvětví (OKEČ) Excel PDF
Tab. 4.14 Průměrné hrubé roční mzdy v roce 2006 ve státech EU podle vzdělání (ISCED) Excel PDF
Tab. 4.15 Průměrné hrubé roční mzdy v roce 2006 ve státech EU podle věku Excel PDF
Tab. 4.16 Průměrné hrubé roční mzdy v roce 2006 ve státech EU podle zaměstnání (ISCO-88) Excel PDF
Tab. 4.17 Odhady průměrných hodinových mezd ve státech EU Excel PDF
Tab. 4.18 Struktura nákladů práce v národním hospodářství v letech 2002-2007 Excel PDF
Tab. 4.19 Struktura nákladů práce v národním hospodářství v roce 2007 podle odvětví (OKEČ) Excel PDF

Klasifikace, zkratky, odkazy
Základní klasifikace a zkratky používané v textu publikace Word PDF
Odkazy na datové zdroje a publikace Word PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.