Ceny výrobců - Revize

 

Revize systému produkce dat

Účelem revize je aktualizace systému tvorby cenové statistiky, a to zejména z důvodů nahromaděných změn v reálné popisované oblasti. Tato aktualizace se týká výběrových souborů reprezentantů a respondentů, váhového schématu, cenového základu a konceptu výpočtu. Revize se provádí plánovaně, obvykle v pětiletých periodách.

Běžná revize zveřejněných dat

Běžné revize, tj. revize za účelem zpřesnění zveřejněných dat se neprovádějí. Výjimkou jsou měsíční data za index cen stavebních prací, která se revidují (zpětně zpřesňují) vždy po ukončeném čtvrtletním šetření.

Detailnější informace k revizím: