Ekonomické subjekty - časové řady

 

  • Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v České republice podle právních forem, institucionálních sektorů a počtu zaměstnanců (stav k 31. 12.)
  • Tab. 2 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v České republice podle vybraných právních forem a počtu zaměstnanců (stav k 31. 12.)