Registr hromadných ubytovacích zařízení a zařazení jednotek do návazných šetření

 

29. ledna 2021

Vzhledem k vyššímu počtu dotazů provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) na zařazení do výkaznické povinnosti k šetřením cestovního ruchu (CR 1-12 a CR 2-04), sdělujeme, že tato povinnost vzniká po evidenci do registru ČSÚ a následném doručení oficiálního dopisu ČSÚ provozovateli či na adresu ubytovacího zařízení.

Tímto okamžikem se provozovatel HUZ stává respondentem k patřičnému výkazu s povinností vykazovat data za aktuální referenční období (měsíc či čtvrtletí) a zpětně od počátku aktuálního roku, pokud v tomto období ubytování provozoval.

V současné době je zpracování roku 2020 již uzavřeno a nově zařazení respondenti mohou vykazovat data pouze za období roku 2021. V případě povinnosti ke čtvrtletnímu výkazu CR 2-04 údaje za leden, únor a březen 2021 se zasílají až po skončení sledovaného období tj. 1. čtvrtletí s termínem odevzdání výkazu do 6. 4. 2021.

Pro podání žádosti na zápis do registru hromadných ubytovacích zařízení je určen formulář na této adrese: https://vdb.czso.cz/huz/form.jsp