Registr ekonomických subjektů – otevřená data - dokumentace

 

Registr ekonomických subjektů (dále jen RES) je veřejným seznamem, který je veden podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Zápis do RES má pouze evidenční význam.

Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.

Za zaniklé fyzické osoby (ale pouze do 4 let od data zániku) s platností GDPR není možné poskytnout žádné další atributy, pouze IČO a datum zániku. Za zaniklé právnické osoby se nadále poskytují všechny další atributy. Subjekty zaniklé více jak 4 roky se neposkytují.

RES se aktualizuje 2x za měsíc a jeho kompletní časový snímek (stav k 15. dni a ke konci měsíce) je následně zveřejňován jako otevřená data ve 2 datových souborech dle zveřejněných schémat:
Datové soubory formátu CSV splňují standardy otevřených dat, konkrétně tyto požadavky:
  • Soubor CSV má kódování UTF-8 (ve variantě bez BOM)
  • Jednotlivé řádky jsou zapsány jako řádky textového souboru oddělené pomocí CRLF (znaky s UTF-8 kódy U+000D U+000A)
  • Údaje v řádku jsou zapsány jako řetězce oddělené čárkou (znak , s UTF-8 kódem U+002C)
  • Texty v položkách FIRMA a TEXTADR jsou uzavřeny v uvozovkách (znak " s UTF-8 kódem U+0022)
  • Uvozovka v textech je zdvojená, tj. místo " je zapsána jako ""

Seznam ekonomických subjektů – názvy a popis sloupců

ICO Identifikační číslo
OKRESLAU Kód okresu sídla (dle CZ-NUTS) dle číselníku ČSÚ (109)
DDATVZN Datum vzniku ve formátu YYYY-MM-DD
DDATZAN Datum zániku ve formátu YYYY-MM-DD
ZPZAN Způsob zániku dle číselníku ČSÚ (572)
DDATPAKT Datum aktualizace ve formátu YYYY-MM-DD
FORMA Právní forma (statistická) dle číselníku ČSÚ (56)
ROSFORMA Právní forma (registr osob) dle číselníku ČSÚ (149)
KATPO Kategorie dle počtu pracovníků dle číselníku ČSÚ (579)
NACE Převažující činnost (statistická) dle klasifikace ČSÚ (80004)
ICZUJ Identifikační číslo základní územní jednotky sídla organizace dle číselníku ČSÚ (51)
FIRMA Firma, název (jméno)
CISS2010 Kód institucionálního sektoru (ESA2010) dle číselníku ČSÚ (5161)
KODADM Kód adresního místa dle ISUI (ČÚZK)
TEXTADR Text adresy (pro místa s chybějícím KODADM)
PSC Adresa sídla dle KODADM: PSČ
OBEC_TEXT Adresa sídla dle KODADM: obec
COBCE_TEXT Adresa sídla dle KODADM: část obce
ULICE_TEXT Adresa sídla dle KODADM: ulice
TYPCDOM Typ čísla domovního dle číselníku ČSÚ (73)
CDOM Adresa sídla dle KODADM: číslo domovní
COR Adresa sídla dle KODADM: číslo orientační
DATPLAT Datum platnosti dat ve formátu YYYY-MM-DD
PRIZNAK Vyjadřuje změnu oproti minulému stavu:
Z = změna v záznamu oproti minulému stavu;
P = přírůstek záznamu oproti minulému stavu (může být i znovuobnovení IČO po více než 48 měsících, např. IČO zaniklo ve snímku k 31. 7. 2015 a znovu obnovilo činnost 18. 7. 2021, takže dostane ve snímku k 31. 7. 2021 příznak P, neboť v seznamu bylo naposledy v červenci 2019).

Seznam právních forem a činností ekonomických subjektů – názvy a popis sloupců

ICO Identifikační číslo
ZDRUD Zdroj údaje dle číselníku ČSÚ (564)
KODCIS Kód číselníku (může nabývat hodnot 80004 nebo 56, pro zaniklé subjekty není uveden)
HODN Kód položky z číselníku KODCIS
DATPLAT Datum platnosti dat ve formátu YYYY-MM-DD
DDATPAKT Datum aktualizace záznamu ve formátu YYYY-MM-DD
PRIZNAK Vyjadřuje změnu oproti minulému stavu:
Z = změna v záznamu oproti minulému stavu;
P = přírůstek záznamu oproti minulému stavu (může být i znovuobnovení IČO po více než 48 měsících, např. IČO zaniklo ve snímku k 31. 7. 2015 a znovu obnovilo činnost 18. 7. 2021, takže dostane ve snímku k 31. 7. 2021 příznak P, neboť v seznamu bylo naposledy v červenci 2019).

Použité číselníky a klasifikace – odkazy pro stažení obsahu:

Číselník okresů -  kód číselníku ČSÚ 109: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=109&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Způsob zániku subjektu -  kód číselníku ČSÚ 572: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=572&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Právní forma organizace -  kód číselníku ČSÚ 56:  https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=56&typdat=0&datpohl=31.12.2021&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Právní forma (registr osob) -  kód číselníku ČSÚ 149:  https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=149&typdat=0&datpohl=31.12.2021&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Kategorie dle počtu pracovníků -  kód číselníku ČSÚ 579: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=579&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Klasifikace CZ-NACE pro RES - rozšířená klasifikace ČSÚ 80004: https://vdb.czso.cz/opendata/ciselniky/polozky?kod=CZ_NACE_RES

Základní územní jednotky -  kód číselníku ČSÚ 51: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=51&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Kód institucionálního sektoru -  kód číselníku ČSÚ 5161: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=5161&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Typ čísla domovního -  kód číselníku ČSÚ 73: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=73&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Zdroj údaje -  kód číselníku ČSÚ 564:
https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=564&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

Datum a čas aktualizace souborů

Pro zjištění konkrétního data a času aktualizace souboru lze využít položku Last-Modified z HTTP hlavičky, např. příkazem
curl -I https://opendata.czso.cz/data/od_org03/res_pf_nace.csv

Komprese souborů

Soubory jsou poskytované jak nekomprimované, tak i komprimované metodami gzip a deflate.
Požadovanou metodu komprese je třeba uvést do HTTP hlavičky požadavku, např. příkazem
curl https://opendata.czso.cz/data/od_org03/res_data.csv -H "Accept-Encoding:gzip" -o res_data.gzip