Registr ekonomických subjektů je nově i v otevřených datech

 

16. září 2021

Dnešním dnem spustil Český statistický úřad v pilotním režimu produkt Registr ekonomických subjektů – otevřená data. Databáze bude aktualizována dvakrát do měsíce. Podrobnosti naleznete na webu ČSÚ.

Databáze bude aktualizována dvakrát měsíčně a její kompletní časový snímek (stav k 15. dni a ke konci měsíce) bude následně aktualizován i v datových souborech. Součástí produktu je také textová dokumentace s metodickými vysvětlivkami a technický popis datových souborů pro jejich snadné strojové zpracování.

Český statistický úřad v současné době zveřejňuje formou otevřených dat již celou řadu údajů včetně volebních výsledků od roku 2004. Nový produkt Registr ekonomických subjektů – otevřená data zahrnuje kompletní databázi ve dvou datových souborech ve formátu CSV. Konkrétně se jedná o Seznam ekonomických subjektů a Seznam právních forem a činností ekonomických subjektů.

„Otevřená data se stávají již zcela standardní službou a jsem ráda, že náš úřad v tomto ohledu drží krok s dobou. Po vyhodnocení pilotní fáze budeme samozřejmě pokračovat v dalším rozšiřování datových sad, neboť chceme využívání tohoto automatizovaného způsobu poskytování informací maximálně podpořit,“ říká Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ.

Speciální výběry dle specifických parametrů na zakázku i nadále zůstanou součástí nabídky informačních služeb ČSÚ, stejně tak jako metodická a informační podpora.

Otevřená data jsou dle znění zákona o svobodném přístupu k informacím informace, které jsou  zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v Národním katalogu otevřených dat NKOD. Data mají otevřené podmínky užití a je možné je sdílet, modifikovat či prodávat.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz210916_registr_ekonomickych_subjektu_je_nove_i_v_otevrenych_datech.docx
  • Vyjádření Petry Kuncové, ředitelky odboru informačních služeb ČSÚ
    (soubor mp3)